พื้นไม้ summary;โรงงานของเราผลิตพื้นไม้ในประเทศไทย  มีชนิดของไม้ที่นำเข้าหลากหลายชนิด    เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ได้หลากหลายชนิด เช่น เฟอรืนิเจอรื ไม้ปูพื้นเอ้นจีเนีย ฝ้า เพดาน รวมทั้งบันได  หน้านี้แสดงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเกรดของไม้ให้คุณเลือก

พื้นไม้ เมดอินไทยแลนด์

พื้นไม้

ไม้จริงที่นำเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมันฝรั่งเศส บราซิล  และบางท้องถิ่น เราสามารถออกแบบพื้นไม้เอ็นจีเนียจากไม้จริง หรือทำเฟอร์นิเจอร์และขั้นบันไดได้
เรามีการส่งออกไปในโซนยุโรป  ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับที่เราขายในประเทศไทย
ด้านล่างคุณจะเห็นตัวอย่างโครงการและคุณสามารถดูพื้นไม้ทั้งหมดที่เราผลิต  คลิกที่ลิงค์และคุณเห็นหน้ารายละเอียดต่อไป

พื้นไม้โอ๊ค-smoked

สามาถเลือกไม้จาก

โอ๊ค

ในไม้จริงและพื้นไม้เอ็นจีเนีย

Grading of wood:

In wood industry, wood is select by the sizes of eyes and cracks. Wood for flooring has many grading systems in the world, from USA, Europe, China, they all have their different ideas. Today, it is quite common to use an A,B,C,D definition. The more A, the less eyes and defects, the more C and D, you have more and bigger eyes. In the picture under we give you an idea how it looks like. In basic we use:

A: wood with max 2 cm eyes. We can select this even in An: 1 cm eyes and A-: 0,5 cm eyes.

AB: This selection as little eyes, the maximum is 3 cm.

BC: A more rustic grade, you have multiple eyes, big until 6-7 cm

CD: This grade has all kind of eyes with no limit and have cracks as well.

Important to know is that all wood is unselected for color it just come as it is and wood can have sap wood. Sap wood, like in teak, can be grade without as it should be ask specific otherwise sap wood is allowed.

การเลือก-CD

การเลือก-CD

การเลือก-AB

การเลือก-AB

การเลือก-BC

การเลือก-BC

การเลือก-A

การเลือก-A
Print Friendly, PDF & Email
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt